Probleemipõhine õpe
Demokraatia probleem: killukohus - ostrakism
See oli Ateena linnriigis toimiv demokraatlik protseduur, mis pidi ennetavalt kaitsma demokraatlikku valitsemisviisi türannide esiletõusu eest.  Loomulikult kasutati seda ka poliitilise võitluse vahendina. Killukohtu otsust ei tõlgendatud karistusena, see tähendas lihtsalt rahva otsust saata üks enda hulgast 10 aastaks Ateenast välja.
Protseduur:
Savinõukilde (ostraka kr. k.) kasutati hääletamissedelitena, kuhu iga rahvakoosolekul osaleja kirjutas selle inimese nime, kes tema arvates tuli Ateenast välja saata 10 aastaks. Iga aasta jaanuaris või veebruaris pidid aga kodanikud otsustama ka sel aastal on killukohust üldse vaja korraldada.
Kasutud savinõukillud olid igati sobilikud valimissedeliteks, erinevalt kallihinnalisest Egiptusest toodud papüürusest. Savinõukillule (vt foto allpool) kirjutati tavaliselt nii isiku eesnimi kui ka tema isanimi, sagedasti oli lisatud ka mitmesuguseid märkusi ja hinnanguid.
Enim hääli saanud isik pidi 10 päeva jooksul Ateenast lahkuma.

imageKillukohtu koosolek
  Loe läbi  kuue Ateena poliitilises elus olulist rolli mänginud ja killukohtus hääletamisel olnud isiku lühitutvustused
Megacles oli pärit rikkast suguvõsast, kes mängis Ateena poliitilises elus tähtsat rolli. Teda süüdistati türannia toetamises. Pythia mängudel (antiikolümpiamängude vaheaegadel toimunud võistlused) 4-hobuse kaarikute võiduajamise võitja (paguluses) .Tema luksusliku eluviisi ja priiskamise kohta annavad kinnitust savinõukildudele lisatud märkused „hobusekasvataja“, „abielurikkuja“, „ülbe“ .
Aristeides - tuntud hüüdnimega „Õiglane“  oli Ateena poliitik kes sai tuntuks silmapaistva väejuhina sõjas  Pärsia vastu.  Ajaloolane Herodotos nimetas teda  kõige auväärsemaks ja parimaks ateenlaseks. On teada juhtum,  kui üks kirjaoskamatu rahvakoosolekul hääletaja pöördus tema poole ja palus tal savinõukillule kirjutada Aristeidese nime.  Kui Aristeides küsis paljult põhjust või selgitust, siis vastas too – ma isegi ei tunne teda, aga mind ärritab kui teda igal pool kutsutakse Õiglaseks. Aristeides aga kirjutaski oma nime killule.
Themistokles - sai kuulsaks ühe silmapaistva väejuhina Maratoni lahingus, hiljem juhatas Ateena laevastiku arendamist. On hinnatud kui populistlikku poliitikut, kes püüdis alamkihtide toetust ära kasutada Ateena ülikute vastu. Hiljem on teda hinnatud kui geeniust, kelle rajatud laevastik oli Ateena tugevuse nurgakivi.
Kimon- Maratoni lahingus silma paistnud väejuht, peale Salamise merelahingut pälvis admirali tiitli, oli nii rikas ja helde. Toetas aristokraatide võimu tugevdamist, aga  oma rikkusi võis kergelt ka teistega jagada. Perikles süüdistas teda konkureeriva Sparta aitamises.
Perikles  oli mõjukast Ateena perest pärit, üks Ateena mõjukamaid riigimehi ja väejuhte, hea kõnemees, ajalookirjutajad nimetasid teda ka „Ateena esimeseks kodanikuks“ . Ta edendas kirjandust ja kultuuri, pani aluse Ateena mainele haridus- ja kultuurikeskusena. Tema võimu ajal kujune välja demokraatlik valitsemiskorraldus. Tema kõnekunsti hindajad pidasid tema rahulikust ja väheste emotsioonidega stiilist olulisemaks tema ilukõnelisi väärtuslikke mõtteid ning seda, et ta oma kõnesid alati väga põhjalikult ette valmistas ning palus jumalatelt, et need aitaksid tal vältida sobimatuid sõnu. Thukydides oli pika aja jooksul mõjukas tegelane Ateena poliitikas. Ta on öelnud, et Perikles on temast parem, sest suudab veenda kuulajaid oma võidus isegi siis, kui ta tegelikult kaotas. Kasutas tolle aja kohta uut poliitliist taktikat kui pani oma toetajad rahvakoosolekul lähestikku istuma, et nad oleksid ühtsemad ja nende toetushääled valjemini kostaksid. Ateena poliitikas esindas ta konservatiive ja süüdistas Periklest Ateena raha raiskamises ja isiklikuks heaoluks kasutamises.
1.    Otsusta, keda nendest kuuest isikust peaksid sina Ateena demokraatiale ohtlikuks et oleks vaja ta Ateenast välja saata. Hääletamiseks kasutada arvutit või nutiseadet:
 
https://respond.cc/  sisesta võti  - 79045
 
2.      Argumenteeri oma arvamust Tricideri keskkonnas:
http://www.tricider.com/brainstorming/34SHaYZTGgF
Avaleht