Mobiilne ühis(konna)õpe
imageEesti elukestva õppe strateegia 2014- 2020: Eesmärk on rakendada õppimisel ja õpetamisel kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt, parandada kogu elanikkonna digioskusi ning tagada ligipääs uue põlvkonna digitaristule.

Käesolevasse kogusse on koondatud demokraatia ja riigi teemalised õppematerjalid, mis võimaldavad kasutada erinevaid õpimeetodeid ühiskonnaõpetuse tundides. Materjal on kohandatud kasutamiseks mobiilsetes seadmetes.
Lühiuuring
laptop
tahvelarvuti
nutitelefon
midagi muud